ЭЛЕКТРОНДУК

ДЕН СООЛУК

ПОРТАЛЫ


Сервистер

COVID-19 каршы эмдөө сертификаты

Өтүү

Эмгекке жарамсыздык санариптик справка

Өтүү

ПЦР COVID-19

Өтүү

Лаборатордук анализдердин жыйынтыгы

Өтүү